Loading Events
  • This event has passed.

« All Events

Kirjoituskutsu: Liikettä ja vastarintaa: Kirjoituksia queer- ja transaktivismista

17.2.2023 @ 08:00 31.3.2023 @ 23:55

Kutsumme kirjoituksia teokseen Liikettä ja vastarintaa: Kirjoituksia queer- ja transaktivismista.

Haemme teokseen tutkijoiden ja aktivistien kirjoittamia suomenkielisiä tekstejä, jotka käsittelevät seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta koskevaa aktivismia, vastarintaa ja toimijuutta yhteiskunnan ja kulttuurin eri kentillä. Kirja on tarkoitettu sekä tieteelliselle lukijakunnalle että laajalle yleisölle. 

Lähestymme teoksessa aktivismia laaja-alaisesti: aktivismi on tietoista ja tavoitteellista toimintaa, joka pyrkii vaikuttamaan ja muuttamaan yhteiskunnallisia valtasuhteita. Sen keinoja ovat esimerkiksi perinteinen poliittinen toiminta, kuten vaikuttaminen lainsäädännön muutoksiin kansalaisaloitteilla tai katuaktivismilla ja mielenosoituksilla, mutta lisäksi anarkistinen ja muu kumouksellinen vastarinta. Sen muotoja voivat olla myös taiteellinen aktivismi, vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa tai instituutioiden normatiivisuuksia ja arvoja haastava toiminta oppilaitoksissa ja työelämässä. Aktivismia ei välttämättä motivoi jokin yhtenäinen poliittinen ohjelma tai organisoitu toimintatapa, vaan se voi olla myös yksilöiden spontaania ja hetkellistä toimintaa. 

Tieteellisissä artikkeleissa kutsumme tutkijoita analysoimaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aktivismin ajallisia jatkumoita ja eri muotoja niin nykypäivänä kuin menneisyydessä. Toivomme artikkeleihin mukaan myös tutkimukseen liittyviä teoreettisia ja metodologisia näkökulmia. Tieteelliset artikkelit käyvät läpi tieteellisen vertaisarvioinnin. Tekstien pituus on enimmillään 8000 sanaa.

Aktivisteja kutsumme osallistumaan teokseen aktivismia kuvaavilla kokemustarinoilla, esseillä, manifesteilla, runoilla, kuvilla, sarjakuvilla tai muunlaisilla kontribuutioilla. Aktivistitekstien suosituspituus on 2000–6000 sanaa. Taiteellisten töiden laajuudesta sovitaan erikseen. 

Jos saamme kirjalle hakemamme lisärahoituksen, voimme maksaa aktivisteille hyväksytyistä kontribuutioista palkkion. Tieteellisistä kirjoituksista palkkioita ei makseta.

Lähetä abstrakti (max 500 sanaa) ehdotuksestasi kirjan toimittajille 31.3.2023 mennessä osoitteeseen affectiveactivism@tuni.fi. 

Tekstien ensimmäisten versioiden deadline on 15.8.2023. Tavoite on julkaista kirja syksyllä 2024.

Kirjan toimittavat Affektiivinen aktivismi: queer- ja transmaailmojen luomisen paikat -projektin tutkijat Tuula Juvonen, Lotta Kähkönen, Varpu Alasuutari ja Luca Tainio. Suomen Akatemian rahoittamaa projektia toteutetaan Tampereen yliopistossa.

Affektiivinen aktivismi: Queer- ja transmaailmojen luomisen paikat

View Organizer Website